Viary är ett verktyg för dig som arbetar professionellt med att hjälpa medarbetare eller klienter att utvecklas.

Underlätta utvecklingen

Eftersom Viary alltid är nära till hands blir det lätt för den du hjälper att komma ihåg – och registrera – de specifika beteenden han eller hon ska träna på.

Mät förändringen löpande

Med Viary får både du och den du hjälper ett konkret mått på arbetet - och det blir tydligt att varje litet steg åt rätt håll räknas. Du kommer till mötet väl förberedd med data på vad som hänt sedan förra gången.

Öka precisionen i dina insatser

Med data från Viary kan du anta ett vetenskapligt förhållningssätt till dina insatser och få svar på vilka komponenter i insatsen som dina klienter utvecklas mest av.

Annika Strömsten är legitimerad psykolog och psykoterapeut sedan flera år tillbaka. På Wenell, ett av nordens ledande konsultföretag inom Project Management, arbetar hon med kommunikation och ledarskap vid öppna utbildningar och kundspecifika uppdrag.

www.wenell.se kan du läsa mer om Annika och hennes uppdrag.

“För mig som konsult ger Viary mig mycket data och jag får viktig information om hur ofta mina projektledare utför de beteenden som påverkar deras team i rätt riktning. Alltsammans ger en enastående grund för feedback.

Mitt arbete och min kunskap får större utväxling med Viary.”

Vad är Viary?

Viary är ett digitalt verktyg för att göra personlig utveckling konkret, motiverande och mätbar. Viary kan vara ett stöd i alla typer av insatser som handlar om att utveckla människor genom träning i specifika beteenden - allt från chefscoachning till säljträning. Innehållet i Viary skräddarsys alltid av den som leder en utvecklingsinsats, tillsammans med de som tar del av insatsen.

Vad behövs för att använda Viary?

Viary är ett system som består av två delar - en mobilapplikation för klienten och en webbapplikation för dig.

Det enda som krävs för att din klient ska kunna använda mobilapplikationen är en smartphone. För iPhone finns en dedikerad applikation, för andra smartphones finns en mobilwebbapplikation som körs genom webbläsaren.

Det enda du behöver för att kunna använda webbapplikationen är en webbläsare. Ingen installation av mjukvara är nödvändig.

Vem är Viary till för?

Viary är till för dig som arbetar professionellt med att hjälpa medarbetare eller klienter att utvecklas, som gillar att mäta resultat av ditt arbete - och är förtjust i ny teknik.

Vilka utvecklar Viary?

Viary utvecklas av Hoa’s Tool Shop AB, som specialiserat sig på gränslandet mellan digital teknik och beteendevetenskap. Företaget leds av VD Hoa Ly, psykolog och forskare vid Linköpings universitet.

Företaget utnämndes under 2011 till ett av de mest lovande startup-bolagen i Europa av brittiska tidningen Wired och till ett av årets webbentreprenörföretag av Internetworld.

Vi gillar att experimentera med användande av Viary i vår egen vardag. Här nedan finns några av de experimenten dokumenterade:

Data och statistik och hur det kan hjälpa människor till förändring

Kontinuerlig återkoppling på det man gör spelar en viktig roll i att motivera individen till att genomföra och upprätthålla nya beteenden. Genom att mäta sina framsteg blir det både tydligare när en förändring äger rum och mer belönande för personen att fortsätta. Inom psykologiska insatser är olika sorters mätning därför en självklar del för att åstadkomma beteendeförändringar.

Med hjälp av Viary är steget till att mäta sina beteenden kort, och användaren kan när som helst registrera samt få respons på hur det går i sitt förändringsarbete. Mätning och statistik underlättar för individen att uppmärksamma sitt vardagliga beteende, samtidigt som det också ökar motivationen till att ta nya steg på vägen mot sina uppsatta mål.

 • Maier, G. W., & Brunstein, J. C. (2001). The role of personal work goals in newcomers’ job satisfaction and organizational commitment: A longitudinal analysis. Journal of Applied Psychology, 86, 1034–1042.
 • Sheldon, K. M., & Houser-Marko, L. (2001). Self-concordance, goal attainment, and the pursuit of happiness: Can there be an upward spiral? Journal of Personality and Social Psychology, 80, 152–165.

Mål och hur det kan hjälpa människor till förändring

Mål som relaterar till en individs behov är starkt förknippat med den subjektiva upplevelsen av lycka samt livstillfredsställelse. Personer som är hängivna sina mål skattar i forskningssammanhang sin livssituation både högre och mer belönande.

Viary utnyttjar nyttan av att skapa tydlig och individuell målsättning genom att underlätta för användaren att formulera sina mål konkret, specifikt, och i form av aktiv handling. Personer med en förmåga att konstruera klart avgränsade mål i linje med sina egna behov uppvisar bland annat större motståndskraft mot vardaglig stress, samt en lägre risk att drabbas av psykisk ohälsa.

 • Brunstein, J. C., Schultheiss, O. C., & Graessmann, R. (1998). Personal goals and emotional well-being: the moderating role of motive dispositions. Journal of personality and social psychology, 75, 494-508.
 • Cohen, P., & Cohen, J. (2001). Life values and mental health in adolescence. In P. Schmuck & K. M. Sheldon (Eds.), Life goals and well-being: towards a positive psychology of human striving (pp. 167-181). Seattle, WA: Hogrefe.
 • Michalak, J., Klappcheck, M., & Kosfelder, J. (2004). Personal goals of psychotherapy patients: the intensity and the “why” of goal-motivated behavior and their implications for the therapeutic process. Psychotherapy research, 14, 193-209.

Feedback och meddelanden

Ett vanligt förekommande problem vid all form av beteendeförändring är upplevelsen av bristande feedback. Utan en tydlig återkoppling på sina prestationer minskar individens motivation till fortsatt förändringsarbete, samtidigt som det ökar risken för att beslut om förändring skjuts på framtiden.

Viary bygger på principen om kontinuerlig och direkt feedback genom att användaren alltid har möjlighet att få respons på sina beteenden via sin smartphone. Återkommande feedback av denna typ har bland annat visat sig vara förknippat med en högre grad av måluppfyllelse, samt att genomförda beteendeförändringar håller i sig över tid.

 • Grosse Holtforth, M., Reubi, I., Ruckstuhl, L., Berking, M., & Grawe, K. (2004). The value of treatment goals in the outcome evaluation of psychiatric inpatients. International Journal of Social Psychiatry, 50(1), 80–91.
 • Lonergan, J. M., & Maher, K. J. (2000). The relationship between job characteristics and workplace procrastination as moderated by locus of control. Journal of Social Behavior and Personality, 15, 213–224.
 • Van de Walle, D., Cron, W. L., & Slocum, J. W., Jr. (2001). The role of goal orientation following performance feedback. Journal of Applied Psychology, 86, 629–640.

Undvik prokrastinering

En grundläggande faktor som påverkar människors motivationsnivå är den tidpunkt då en uppgift eller ett åtagande ska slutföras. Ju länge bort eller otydlig en deadline är, desto större risk att vi skjuter upp det vi har framför oss. Att kunna avgränsa och konkretisera ett mål har därför i åtskilliga studier visat sig vara förknippat med en större sannolikhet för att ett önskat beteende utförs i tid.

Viary underlättar för användaren att specificera vad och hur en uppgift ska utföras, något som ökar förmågan till minnesframplockning i den situation då beteendet ska utföras, samtidigt som motivationen att ta itu med sin uppgift blir högre.

 • Gollwitzer, P. M., & Sheeran, P. (2006). Implementation intentions and goal achievement: a meta-analysis of effects and processes. Advances in experimental social psychology, 38, 69-119.
 • Latham, G., & Hubert, V. (1992). Schedules of reinforcement: lessons from the past and issues for the future. Journal of organizational behavior managment, 12(1), 125-149.
 • Steel, P. (2007). The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological bulletin, 133(1), 65-94.

Kontakta mig

Vill du prova på Viary - eller bara veta mer? Fyll i din e-post här till höger så tar vi kontakt med dig!